LAR (Lokal afledning af regnvand)

Hvad er LAR? 

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og dækker over alle de løsninger til håndtering af tag- og overfladevand, som ikke leder vandet i kloakken. Det kan være helt lokale løsninger, som faskiner og regnbede i private haver, men også større anlæg der afleder tag- og overfladevand fra et større område, f.eks. et boligkompleks, et industriområde eller en villavej.

Metoderne er mange: små render og store grøfter, faskiner, bassiner og vådområder, regnbede og vejbede – det hele handler om at holde regnvandet oven på jorden, indtil det kan nedsive, fordampe gennem vegetation eller udledes til en eksisterende recipient.

Hos kLAR går vi ind for LAR! Det handler om miljø, ressourcer og økonomi, men mest handler det om, at finde frem til den eller de løsninger, som fungerer i praksis og skaber tryghed for borgerne. Det synes vi, er at skabe værdi med LAR – for vores kunder, for borgerne og for miljøet!

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres næste LAR-projekt – eller et kloakprojekt, hvor I ønsker LAR som en del af løsningen!

PRIVAT GRUND

“Håndtering af regnvand på privat grund kan ofte være en billigere løsning end en alm. separat kloakering”  

Boligejerne har jo frivilligt lavet LAR i rigtig mange år. Ofte når man har lavet ny garage, er der blevet opsat en regnvandstønde, så man kan vande drivhuset med regnvand; og nedenunder har man lavet en faskine, så det overskydende regnvand kan blive ledt tilbage til grundvandet. Men hvorfor har vi ikke gjort det for hele boligen? 

Regnvand – problem eller resurse?

OFFENTLIGE AREALER

Nedsivning og forsinkelse i offentlige arealer er fremtiden for danske forsyninger.

“Vi kan simpelthen ikke lave store nok rør i jorden til at håndtere de regn-hændelser, der kommer i dag”

Udviklingen i klimaet har tvunget forsyningerne og kommunerne til at tænke anderledes, hvis de vil undgå oversvømmelser og udledning af opblandet spildevand. Det betyder at vi i fremtiden vil se flere bassiner og åbne grøfter og render i bybilledet ,da disse ofte er mere robuste løsninger.

MERVÆRDI?

Giver synligt regnvand på terræn merværdi?  Ikke nødvendigvis.

“LAR kan være den rigtige løsning, hvis det giver værdi!”

Laver vi LAR, fordi det er den samfundsøkonomiske  bedste/billigste løsning, eller gør vi det i forbindelse med et byfornyelsesprojekt, hvor skybrudssikring og regnvandshåndtering kan give værdi for de borgere, der bor i området.