Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
Stefan: 27153738 - Michael Brund: 27153770 - Michael Kusk: 27151831
info@k-lar.dk

LAR (Lokal afledning af regnvand)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Hvad er LAR? Forkortelsen betyder lokal afledning af regnvand, men hvad er lokal? og hvad er afledning? Mange tolker det som en fællesbetegnelse for etablering af nedsivningsanlæg (faskiner, regnbede mv.) men det kan også være transportanlæg der leder regnvandet på terræn. LAR er en alternativ måde at håndtere regnvandet på, i stedet for at putte det i vores kloak.

Privat grund

“Håndtering af regnvand på privat grund kan ofte være en billigere løsning end en alm. separat kloakering”  

Boligejerne har jo frivilligt lavet LAR i rigtig mange år. Ofte når man har lavet ny garage , er der blevet opsat en regnvandstønde, så man kan vande drivhuset med regnvand og nedenunder har man lavet en faskine, så det overskydende regnvand kan blive ledt tilbage til grundvandet., men hvorfor har vi ikke gjort det for hele boligen? 


Regnvand – problem eller resurse?

Offentlige arealer

Nedsivning og forsinkelse i offentlige arealer er fremtiden for danske forsyninger.

“Vi kan simpelthen ikke lave store nok rør i jorden til at håndtere de regn-hændelser der kommer i dag”

Udviklingen i klimaet har tvunget forsyningerne  og kommunerne til at tænke anderledes, hvis de vil undgå oversvømmelser og udledning af opblandet spildevand. Det betyder at vi i fremtiden vil se flere bassiner og åbne grøfter og render i bybilledet ,da disse ofte er mere robuste. løsninger.

Merværdi?

Giver synligt regnvand på terræn merværdi?  Ikke nødvendigvis.

“LAR kan være den rigtige løsning, hvis det giver værdi!”

Laver vi LAR fordi det er den samfundsøkonomiske  bedste/billigste løsning, eller gør vi det i forbindelse med et byfornyelsesprojekt hvor skybrudssikring og regnvandshåndtering kan give værdi for de borgere der bor i området.