Sanering

Sanering af kloaknettet er oprydning, fejlfinding, udbedring, renovering og omlægning. Med andre ord: en makeover af det eksisterende ledningsnet, som ikke virker optimalt, men er for godt til at blive kasseret.

Hos kLAR er vi store tilhængere af sanering frem for udskiftning. Det sparer ressourcer, og det sparer borgere og virksomheder for generne ved et længerevarende anlægsprojekt i deres område, fordi saneringens forskellige tiltag ofte udføres punktvist i ledningsnettet og består af små og hurtigt udførte tiltag. Og så er sanering helt i tråd med tidens fokus på cirkulær økonomi, bæredygtighed og levetidsforlængelse frem for at kassere.

En god og langtidsholdbar sanering kræver dog et godt forarbejde og en grundig gennemgang af ledningsnettet.

Hos kLAR samarbejder vi med TV-operatører, når kloakkens fysiske indeks skal bestemmes og ved opklaring ifm. saneringsopgaver, men vi kommer også altid ud og kigger på forholdene i virkeligheden.
Vi udfører selv sporstofundersøgelser, og vi har altid et dækseljern i bilen sammen med hjelm og handsker – og selvfølgelig et smil og en forklaring til de borgere vi møder undervejs.


Har I et område, hvor I ved, at kloakken trænger til sanering? Så lad kLAR udføre forarbejdet. Vi laver en grundig undersøgelse af kloakken og kortlægger, hvilke udfordringer der er og hvilke løsninger, vi foreslår til udbedring.
På grundlag af vores arbejde kan I selv igangsætte en sanering, eller I kan lade kLAR udføre hele processen – vi laver forundersøgelser og finder frem til de bedste løsninger, planlægger, udbyder og varetager byggeledelse og tilsyn.
Selvfølgelig inddrages borgere og lokale virksomheder i en åben og konstruktiv dialog – det er kLARt!