Vi tilbyder

Hos kLAR er vi nærværende og i øjenhøjde med vores kunder!

Vi er et lille firma med én afdeling samlet på ét kontor. Det betyder, at vi er tætte på hinanden og kan være tætte på vores kunder.

Vi sparrer med hinanden og bruger hinandens kompetencer og erfaringer internt, men som kunde hos os får I altid én kontaktperson, som har det fulde overblik over den opgave eller det projekt, vi løser for jer.
Det betyder, at I kun skal ringe ét sted, og at den I taler med, kender og tager ansvar for hele projektet – der er aldrig noget, der lander mellem to stole og er der sket en fejl, tager vi ansvar, finder den og retter den med det samme!

Vores kunder er primært forsyninger og kommuner, men vi hjælper også gerne entreprenører, private bygherrer og f.eks. boligforeninger, der vil klimasikre eller bare renovere deres kloak.

Vi løser alle slags opgaver inden for kloak, afledning og klima
og meget af det, der knytter sig dertil. Det kan være en byggemodning, et separerings- eller kloakeringsprojekt, klimasikring af et boligområde, en institution eller en virksomhed eller mere administrative opgaver, som udbud og kontrahering, borgerinddragelse, gennemgang af og prioritering til spildevandsplan etc.

Uanset hvad I vil have vores hjælp til, går vi helhjertet til opgaven, sætter os grundigt ind i den og giver et realistisk bud på en ordentlig løsning til en god pris.

Når vi løser en opgave, går vi altid efter at finde den bedste, billigste og mest simple løsning. Det gør vi, fordi vi tror på, at jo mere simpel og lavpraktisk den tekniske løsning er, des mere robust og des bedre forståelse og større ejerskabsfølelse får brugerne for den.
Det skaber tryghed og tilfredshed hos brugerne, og det giver mest miljø for pengene for vores kunder!