Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
Stefan: 27153738 - Michael Brund: 27153770 - Michael Kusk: 27151831
info@k-lar.dk

Vi tilbyder

kLAR Miljørådgivning har følgende kernekompetancer:

–  Gennemgå spildevandsplaner og strukturplaner samt prioritere, udvælge og gennemføre tiltag.

– Udpege særlige risikoområder for skybrud og udarbejde løsningsforslag

– Udarbejde projektforslag, detailprojektering, udbud, licitation og kontrahering, byggeledelse, tilsyn og økonomiopfølgning med alle typer kloakopgaver herunder byggemodning, seperatkloakering, transportanlæg, pumpestationer, bassinanlæg og LAR-anlæg.

– Dialog, kommunikation og konfliktløsning med myndigheder og forbrugere (kunder, virksomheder, erhvervsdrivende m.fl.) 

– Gennemføre og forhandle erstatningsaftaler med private lodsejere, herunder beregne erstatningsbeløb i forbindelse med etablering af kloakanlæg på private arealer.

– Gennemføre fejlkoblingsundersøgelser

–  Udføre tilstandsvurdering af kloak og bygværker samt planlægning, af saneringstiltag mv.

– Teknisk tegnearbejde ifm. detailprojektering af bassin og ledningsarbejder, SU-materiale m.v.

Vi er kLAR til at hjælpe