Projekter

Nuværende og tidligere projekter

Normal Logistikpark, Hedensted

Kloak og regnvandshåndtering på 20 hektar 

Byggemodning, Sejling Ådal

Kloakprojekt med flere grundejere

Separering, Flemming & Hornborg

Teknisk rådgivning gennem hele processen

Rekreativt bassin, Øster Alling

Merværdi for både borgere og miljøet

Regnvandshåndtering, Ny Anes Høj

Udarbejdelse af regnvandshåndteringsplan 

Klimatilpasning, Ørsted

Skybrudsvej sikrer mod oversvømmelser

Kasernebyen, Ringsted

Nye boliger med vandhåndtering på overfladen

Masterplan Kristrup, Randers

Overordnet struktur for separering og regnvandshåndtering

Sanering af Sølystskolen, Århus

Renovering med respekt for økonomi og miljø

Hinnerup Nord

Regnvandshåndtering for i alt 44 ha

Fårvang, Silkeborg

To regnvandsbassiner i ét

Hadbjergvej, Hadsten

Vej- og kloakprojekt i større udstykning