Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
Stefan: 27153738 - Michael Brund: 27153770 - Michael Kusk: 27151831
info@k-lar.dk

Klimatilpasning

Klimatilpasning er nødvendigt 

At klimaet har ændret sig, er ingen i tvivl om. Det kan både mærkes og observeres i medierne. Klima og skybrud har stor opmærksomhed hos borgerne og det er derfor vigtigt at de informeres korrekt om klimasikring og ansvarsforhold. Vi skal lære at se regnvandet som en resurse frem for et problem. Der kan laves flotte og simple løsninger hvor regnvandet anvendes på rekreative måder i private haver hvor ejerne stadig føler sig trygge og sikre i forhold til risikoen for vandskader på deres ejendom. Det samme er gældende på de offentlige arealer, hvor vi i samarbejde med både forsyninger og kommuner

Klimasikring 

Klimasikring skal ikke gøres mere kompliceret end det er. Det drejer sig i sin enkelthed om at identificere risikoområderne og lave en plan for hvordan regnvandet via overfladen kan ledes til et areal hvor det ikke gør skade. En gennemgang af området samt en snak med borgerne resultere ofte i at klimasikring kan udføres ganske simpelt ved etablering af vejbede, ændring af kantstensniveauet eller tilpasning af terrænniveauet i de grønne arealer. Desværre standses mange klimasikringsprojekter på grund af uenighed om fordelingen af udgifter og ansvarsforhold. For hvem har egentlig ansvaret for at klimasikre, er det borgerne, kommunen eller forsyningen? Det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Når vi er tovholder på et klimaprojekt arbejder vi med alle interessenter og sikre at alle bliver hørt. Resultatet er tilfredse klimatrygge borgere med tillid til forsyning og kommune. Kontakt os hvis du gerne vil høre mere.

Kontakt os