Klimatilpasning

Klimatilpasning er nødvendigt 

At klimaet ændrer sig, er vi ikke i tvivl om. Mange af os har mærket det lokalt hvor vi bor og vi hører også ofte om det i medierne. Det har skabt stor opmærksomhed på klimaforandringer og de udfordringer de fører med sig, ligesom det har givet et øget fokus på klimasikring, både hos private, erhverv og i det offentlige.

Hos kLAR mener vi, at det er vigtigt at imødekomme den opmærksomhed på klimatilpasning og udbrede viden om, hvordan vi tænker klimatilpasning ind i udviklingen af vores samfund. Regnvandet kender hverken til by- eller skelgrænser og vi opnår ikke ret meget ved kun at klimasikre ”for egen dør”, derfor er det vigtigt at bakke op om alle klimatiltag, store som små, private og offentlige, så vi sammen kan klimasikre Danmark til fremtiden.

Klimatilpasning skal ikke gøres mere kompliceret end det er. Det drejer sig i sin enkelthed om at identificere risikoområderne og lave en plan for, hvordan regnvandet via overflader kan ledes til et areal, hvor det ikke gør skade. En gennemgang af området og en snak med borgerne, resulterer ofte i at klimatilpasningen kan udføres ganske simpelt, f.eks. ved etablering af vejbede, ændring af kantstensniveauet eller tilpasning af terrænniveauet i de grønne arealer. For borgerne kan det f.eks. være at håndtere regnvandet på egen grund og derved spare den fælles kloak, men det kan også være, at forholde sig åben og positiv til de idéer og tiltag, som f.eks. forsyningen, kommunen eller ens lokale boligforening kommer med og bidrager dertil med sit lokalkendskab!

Klimasikring 

Klimasikring er et forholdsvist nyt begreb herhjemme og selvom de fleste er enige om, at det er den vej vi skal gå, for at imødekomme de klimaforandringer vi står overfor, opstår der let tvivl om, hvem der egentlig skal udføre, betale for og drifte de løsninger, der bringes i spil. Det er derfor vigtigt, at alle parter informeres korrekt om klimasikring og ansvarsforhold. Klimasikring skal skabe tryghed hos borgerne, både i forhold til at undgå oversvømmelser og skade på ejendom, men også i forhold til de medførte udgifter, praktiske opgaver ifm. drift og vedligehold og at den valgte løsning ikke bare ser godt ud på en modeltegning, men også fungerer i praksis og er holdbar i mange år frem.

Det er vores erfaring, at den bedste forudsætning for et klimaprojekts succes er, at borgerne i området er inddraget og har bidraget med deres erfaringer og lokalkendskab. Når borgerne føler sig inddraget, hørt og anerkendt, uanset hvilke idéer eller bekymringer de kommer med, opstår forståelse og accept af projektet og ejerskabsfølelse for de valgte løsninger. Dét giver tilfredse og klimatrygge borgere med tillid til forsyning og kommune.

Hos kLAR vil vi gerne være tovholder på jeres næste klimaprojekt! Vi varetager borgerinddragelsen og faciliterer samarbejdet mellem borgere, forsyning og kommune. Vi møder borgerne i øjenhøjde og dér hvor de er; i dét område vi vil klimasikre. Vi bruger nogle gange modelberegninger til at klarlægge de overordnede vandveje i et område, men vi tager også altid ud og ser området i virkeligheden, får en snak over hækken og lytter til, hvilke udfordringer borgerne oplever helt lokalt.

Kontakts os hvis I vil høre mere og lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bidrage til, at jeres næste klimaprojekt bliver en succes!

Kontakt os