Byggemodning

Danskerne bygger som aldrig før, og det betyder, at landbrugsjord skal omdannes til by.

kLAR hjælper både forsyninger, kommuner og private med at byggemodne, og vi kan hjælpe jer igennem hele processen. Lige fra den første idé til et nyt boligområde står færdigt. Skitseprojekt, myndighedsbehandling, detailprojektering, tilsyn og aflevering – vi er kLAR til at hjælpe med det hele.

Ved at have os med om bord fra start sikrer vi, at intet falder ned imellem stolene, og at området bliver tænkt som en helhed med robuste løsninger, som kan håndtere klimaforandringerne – ikke bare i morgen, men mange år frem.

Vi tegner bassiner og LAR-anlæg i 3D, hvilket giver et godt visuelt overblik, men det gør også anlægsprocessen nemmere, da vi kan aflevere en maskinstyringsfil til entreprenøren, så der kan graves præcist som ønsket.

Hos kLAR lægger vi stor vægt på at bassiner, og at LAR-anlæg integreres naturligt i landskabet, så det giver merværdi for de omkringliggende områder.

Under anlægsfasen tilbyder vi at føre tilsyn. Det gælder kvalitet af ledningsnet og nye anlæg men ikke mindst de arbejdendes sikkerhed. Flere af vores ansatte er uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, som sikrer at sikkerhed, og arbejdsmiljø er tænkt ind i hele processen fra start til slut.