Værdier

“Det skal være sjovt at gå på arbejde”

–  er vores motto! Det efterlever vi ved at have en kultur, hvor medarbejderne har det godt med hinanden, og ved at vores arbejdsplads giver rum og mulighed for, at medarbejderne bliver hørt og kan byde ind med sine individuelle styrker og fagligheder. 

CHEF FOR EGET SKRIVEBORD

Hver medarbejder har sine egne projekter fra start til slut, og med den grad af ansvar som vedkommende selv ønsker. 

TRIVSELSMØDER

Hver fredag holdes der et trivlsesmøde, hvor alle medarbejderes arbejdsbyrde bliver drøftet. På den måde kan vi hjælpe hinanden bedst muligt.

FLAD STRUKTUR

Hos kLAR sidder direktøren og praktikanten mindre end 3 meter fra hinanden. Det resulterer i en åben og uformel kommunikation samt et samarbejde på kryds og tværs, hvor alle kan fremføre ideer og lære af hinanden.

FIRMATURE

Flere gange om året inviteres alle på en fælles firmatur, hvor der er en blanding af faglig læring og social hygge.