Værdier

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Hos kLAR har vi et motto der hedder: “Det skal være sjovt at gå på arbejde!” Det prøver vi at efterleve ved at skabe en kultur hvor medarbejderne har det godt med hinanden, og en arbejdsplads som giver rum og mulighed for, at medarbejderne bliver hørt og kan byde ind med sine individuelle styrker og fagligheder. 

Chef for eget skrivebord

Hver medarbejder har sine egne projekter fra start til slut, og med den grad af ansvar som vedkommende selv ønsker. 

Trivlsesmøder

Hver fredag holdes der et trivlsesmøde hvor alle medarbejderes arbejdsbyrde bliver drøftet. På den måde kan vi hjælpe hinanden bedst muligt.

Flad ledelsesstruktur

Hos kLAR sidder direktøren og praktikanten mindre end 3 meter fra hinanden. Det resulterer i en åben og uformel kommunikation, samt et samarbejde på kryds og tværs hvor alle kan fremføre ideer og lære af hinanden.

Firmature

Flere gange om året inviteres alle på en fælles firmatur, hvor der er en blanding af faglig læring, og social hygge.