Seperatkloakering

Separatkloak er et tostrenget system, hvor spilde- og regnvand løber i hver sin ledning til hver sin recipient, hhv. renseanlæg og vandløb, sø eller hav.
At spildevand og regnvand helst skal holdes adskilt og transporteres i hvert sit ledningsnet, kan de fleste blive enige om. Spørgsmålet er altid hvordan, hvem der skal betale, og om det kan betale sig.

kLAR kan hjælpe med at synliggøre mulighederne i et område og give jer det overblik, som I skal bruge for at træffe den mest hensigtsmæssige beslutning og vælge den bedste løsning – for miljøet, for kunderne og for jer!
Vi tilbyder en omfattende granskning af det område, I overvejer at separatkloakere, eller hvor I oplever tilbagevendende problemer med kapaciteten i kloakken, men hvor I ikke har lagt jer fast på en løsning.
Vi laver en grundig analyse af de fordele og ulemper, (omkostninger/besparelser) vi ser ved en separering, som efterfølgende kan danne beslutningsgrundlag for forsyningens budgetplanlægning eller kommunens prioriteringer i spildevandsplanen.

Vi arbejder altid ud fra devisen: vores kunder skal have mest miljø for pengene! Derfor fokuserer vi så vidt muligt på at genanvende eksisterende kloakledninger, bassiner o.l. for dermed at holde omkostninger, miljøbelastning og CO2-aftryk på et minimum.

Typisk kan en gammel fællesledning bevares og (gen)anvendes til regnvand, mens man så kan nøjes med at etablere en ny spildevandsledning. Er området egnet til nedsivning, kan grundejerne tilbydes at udtræde for regnvand og i stedet håndtere det lokalt i egen have, mens den gamle fællesledning så kan bevares som spildevandsledning. Der er mange muligheder og et utal af kombinationer; lad kLAR hjælpe jer med at finde, beskrive, beslutte og udføre den helt rigtige – og mest økonomiske – løsning!


Hvis det videre projekt er afhængig af nogle enkelte koter eller en ekstra undersøgelse, så tager vi selv ud og måler op med GPS og laser – på den måde kan vi hurtigt og effektivt komme videre i projektet.