Tryksatte systemer

Danmarks kloaksystem er traditionelt set udlagt som gravitation, så man undgår at bruge strøm på at pumpe vandet rundt.

Det danske landskab er dog meget fladt, og det kan nogle steder være nødvendigt at etablere tryksatte systemer på de ledningsstræk, hvor tyngdekraften ikke kan klare opgaven.
Dette er oftest tilfældet i det åbne land, men også nye udstykninger kan blive afhængige af en pumpestation.

Hos kLAR kan vi hjælpe med at projektere pumpestationer og ledningsstræk i tæt samarbejde med pumpeleverandøren og bygherren.