To regnvandsbassiner, Silkeborg

Fårvang, Silkeborg

To regnvandsbassiner i ét

I Fårvang ved Silkeborg, skal et eksisterende regnvandsbassin udvides både for at aflaste recipienten, men også for at kunne forsinke vand fra nye udstykninger i byen.

Grundet opdelingen af oplandene, laves ikke kun et, men to regnvandsbassiner med forskellige vandspejl.
På den måde kan hverdagsregn håndteres i hvert sit bassin, men under skybrud dannes et sammenhængende stort forsinkelsesvolumen.

Bassinerne er projekteret med respekt for paragraf 3- området som er placeret lige op ad bassinerne, og som fremadrettet stadig vil modtage vand fra bassinerne gennem en grøft.

Forskellen i vandspejlene kan Silkeborg Forsyning indstille via en vandbremse som gør vandstrømningen fleksibel.