Separering af Flemming & Hornborg

Separering, Flemming & Hornborg

Teknisk rådgivning gennem hele processen

Flemming og Hornborg er beliggende i Hedensted Kommune og har et 35 ha stort fælleskloakeret opland.
Begge byer skal separeres med afsæt i at mindske overløbet med opspædet spildevand til recipienterne samt at forbedre service og driftsforholdene i kloaksystemet.


kLAR Miljørådgivning har udført teknisk rådgivning i forbindelse med projekteringen af et nyt separat kloaksystem for regn- og spildevand herunder både gravitation og tryksat, samt analyse af det eksisterende systems tilstand for genanvendelse.
Derudover har opgaven omfattet projekteringen af to nye våde regnvandsbassiner til rensning af overfladevandet.


Projektet er lige nu under udførelse, og kLAR står for byggeledelse og tilsyn.