Sanering af Sølystskolen, Århus

Sanering af Sølystskolen, Århus

Renovering med respekt for økonomi og miljø

Århus Kommune ønskede at sanere kloaksystemet på hele Sølystskolen.
Al eksisterende kloak blev gennemset og vurderet via TV-inspektion, og derefter blev saneringsplanen udarbejdet med forslag til renovering og ændringer på kloaksystemet.
Dermed kan kloakken fungere mange år endnu, uden at bruge unødige ressourcer på renoveringer, til gavn for både økonomien og miljøet.


Herudover blev der udarbejdet udbudsmateriale, afholdt licitation og efterfølgende har kLAR også stået for tilsyn, koordinering med driftspersonale og entreprenør, økonomiopfølgning og afslutningsvis aflevering.