Rekreativt regnvandsbassin, Øster Alling

Reklreativt regnvandsbassin, Øster Alling

Merværdi for både borgere og miljøet

I efteråret 2021 fik AquaDjurs etableret et nyt regnvandsbassin i Øster Alling, grundet en ændret afløbsstruktur i området, hvilket resulterede i at recipienten var hydraulisk belastet.

I tæt samarbejde med AquaDjurs og Norddjurs Kommune blev regnvandsbassinet projekteret, hvor der hele vejen igennem har været fokus på rekreativiteten, og merværdien for området.

Borgerne har været med på sidelinjen, og borgerforeningen etablerer efterfølgende stier og bænke i området til gavn for bysamfundet.

Bassinet står nu næsten færdigt og mangler kun bevoksning og stisystem, for at kunne forskønne området med sit naturlige udtryk, som falder i ét med det omkringliggende terræn