Regnvandshåndteringsplan, Ny Anes Høj

Ny Anes Høj

Regnvandshåndteringsplan for nyt boligområde

Mange nye udviklingsområder vælger i dag at håndtere regnvand på terræn, da det giver et robust og klimavenligt system.
Området ved Ny Anes Høj blev planlagt til at håndtere en 5 års hændelse i grøfter og bassiner, hvilket udover at klimatilpassse området, også giver en rekreativ værdi.
Derudover kan hele området også håndtere en 100 års hændelse via terrænreguleringer og grønne områder til forsinkelse af skybrudsvand. 


kLAR Miljørådgivning har et internt værktøj til at regne flow og kapacitet i grøfter, samt automatisk output af grøftedybder og tværsnit. Dermed skabes hurtigt et overfladehåndteret regnvandssystem, med optimal fald og plads til vandet.