Normal Logistikpark, Hedensted

Normal Logistikpark, Hedensted

Alt andet end Normalt 

Lidt uden for Hedensted langs med E45 opfører BASE Erhverv et stort logistikcenter for butikskæden Normal.

Centeret bliver ca. 8 hektar lager og kontor, knapt 6 hektar areal til parkering, af især lastvogne, og et stort udendørs anlæg med tre regnvandsbassiner.
kLAR har fungeret som underrådgiver for RØNSLEV på ingeniørdelen, og har projekteret regn- og spildevandssystemet på den næsten 20 ha store grund.


Med en facade på over en halv kilometer i samme kote, højtstående grundvand og næsten intet fald til recipienten, har det været en stor udfordring at håndtere regnvandet ved gravitation.
Via grøfter og overfladeløsninger er det alligevel lykkedes at projektere et system uden pumper. Det mener vi giver både den mest klimatilpassede løsning, men også bæredygtigt ift. strømforbrug og drift.