Kasernebyen, Ringsted

Kasernebyen, Ringsted

Nye boliger med vandhåndtering på overfladen

Ved den gamle kaserne i Ringsted, er et nyt grønt boligområde under opførelse, med i alt tre klynger. 

En stor del af regnvandshåndteringen skal ske lokalt i gårdrummene, hvor vandet skal løbe via render og lavninger til forsinkelsesbassiner, som skaber de fysiske og rekreative omdrejningspunkter i gården.

Projekteringen af grøfter og bassiner er sket i samarbejde med landskabsarkitekten, og der er blevet skabt et robust system med skybrudsveje mm., for at sikre bygninger mod oversvømmelse.

Byggeriet skal derudover DGNB-certificeres.