Hadbjergvej, kloak- og vejprojekt

Hadbjergvej, Hadsten

Vej- og kloakprojekt i større udstykning

I den nordøstlige del af Hadsten, ved Hadbjergvej, skal et større område på omkring 14 ha udstykkes til offentlige formål og boliger.

Med afsæt i bebyggelsesplanen og strukturplanen, har projektet bestået i udvidelse af Hadbjergvej inkl. etablering af ny rundkørsel optegnet i 3D.

Derudover projektering af to nye bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand, som primært skal transporteres på terræn i området.

Slutligt omhandler projektet også kloakanlæg for både veje og boliger.

Vejprojekt i 3D