Byggemodning, Sejling Ådal

Byggemodning, Sejling Ådal

Afløbsprojekt med flere grundejere

kLAR har for Silkeborg Forsyning udarbejdet afløbsprojekt inkl. regnvandsbassin, pumpestation og udbudsmateriale, samt afholdt licitation, kontrahering og tilsyn af et større udviklingsprojekt.
Området kommer til at rumme 110 nye boliger som bliver en blanding af fritliggende parcelhuse og sammenbyggede rækkehuse.


Byggemodningen har haft to udviklere/grundejere og Silkeborg museum har sideløbende med udførelsen lavet omfattende undersøgelser/registreringer i området, hvilket har stillet store krav til tidsplanen og koordineringen på pladsen.