Klimatilpasning i Ørsted

Klimatilpasning, Ørsted

Skybrudsvej sikrer mod oversvømmelser

I forbindelse med en privat byggemodning i Ørsted ønskede AquaDjurs og Norddjurs Kommune i samarbejde at løse en mangeårig klimaudfordring i byen hvor flere ejendomme under skybrud gentagende gange har oplevet ødelæggende oversvømmelser.
Den nye adgangsvej til byggemodningen blev sænket i terrænet og har skabt en klimavej fra det lavtliggende boligområde med forbindelse til et regnvandsbassin i byen således at overfladevand uhindret kan strømme på vejfladen til bassinet uden at gøre skade på boligerne.

I August 2022 faldt 30 mm vand på 15 minutter hvilket kan betegnes som 4xskybrud over Ørsted, og klimavejen håndterede den ekstreme hændelse med bravur.