kLAP

Miljørådgivende ingeniørfirma

Work smarter, not harder

I kLAR har vi udviklet programmet kLAP.
Det er designet til at autoprojektere regn- og spildevandssystemer og kan bruges til både planlægning og detailprojektering af LAR og ledningsanlæg.
kLAP sparer tid, optimerer workflow og minimerer risikoen for fejl.

Programmet fungerer sammen med Bentley og acces-databaser (DanDasGraf).
Derudover kan kLAP hurtigt konvertere data til SWMM, hvor der kan laves hydrauliske beregninger, helt gratis.

kLAP gør det nemt at være projekterende ingeniør

KRYDSNINGER OG JORDDÆKNING

Baseret på eksisterende højdekurver kan kLAP med et enkelt klik tjekke, om der er tilstrækkelig jorddækning på ledningerne.
Derudover kan du også tjekke dit ledningsnet for krydsningsproblemer og få en liste frem med de steder, hvor der er problemer. 

PROJEKTERING AF GRØFTER (LAR)

Hvis du har indtegnet oplande i DanDasGraf, kan kLAP, baseret på en ønsket minimumsdybde, anlæg og fald, udregne, hvor store eller dybe grøfter skal være. Derefter får du oplysninger om, hvor brede dine grøfter bliver i terrænet, samt hvor meget vand de kan føre.

Konverter data fra DanDasGraf til SWMM

kLAP kan trække informationerne fra din DanDasGraf over i det gratis hydrauliske program SWMM. Dermed kan du let og enkelt dimensionere afløbssystemet og analysere afstrømningen af regn på kloakoplandet.

Konverteringen virker selvfølgelig også til PCSWMM, som er en udvidet del af gratis-udgaven.