Hinnerup Nord, regnvandshåndtering

Hinnerup Nord

Regnvandshåndtering for 44 ha stort område

Et 12 ha stort område i Hinnerup Nord skal byggemodnes, og i den forbindelse blev der udarbejdet en stor regnvandshåndteringsplan for at sikre plads til regnvandshåndteringen i området.

Regnvandet skal i fremtiden håndteres i grøfter og på vejene, og der blev via beregninger redegjort for at arealudlægget i planen var tilstrækkelig.

Da området på sigt bliver en del af et større område, blev hele 44 ha opland indregnet i de største transportgrøfter, og bassinet blev projekteret til at kunne udvides, således at det kan håndtere en 100 års hændelse både i fase 1 og fase 2.